Skip to content Skip to footer

Herois de la Covid al Raluy Legacy

En la gala Catalunya aixeca el teló, es va projectar el vídeo que vam tindre el plaer de protagonitzar amb els nostres artistes en les nostres instalacions del Circ Raluy,  juntament amb als herois del covid: sanitaris, bancs d’aliments, caixers, etc. Per un dia tots ells es van convertir en artistes de circ!

Un honor ser present en una gala de premis de teatre, per que al circ i al teatre son germans i anem de la mà! Una gala en la que es va reivindicar que la cultura es segura #culturasegura i que volem continuar amb el nostres traball, el nostre art sense sentirnos ofegats.

Moltes graciès a tots el que han fet posible aquest bonic video tan necesari!


En la gala Cataluña levanta el telón, se proyectó el video que tuvimos el placer de protagonizar con nuestros artistas en nuestras instalaciones juntamente con los héroes del covid: sanitarios, bancos de alimentos, cajeros, etc. Por un día todos ellos fueron verdaderos artistas de circo!

Un honor estar presente en una gala de premios de teatro, porque el circo y el teatro son hermanos y van de la mano! Una gala en la que se reivindico que la cultura es segura #culturasegura y que queremos seguir trabajando, ofreciendo nuestro arte sin sentirnos ahogados.

Muchas gracias a todos los que han hecho posible este video tan bonito y necesario.